Προκήρυξη θέσης Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

Προκήρυξη θέσης Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

Η Ανώνυμος Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου προκηρύσσει τη θέση του Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 651/26.04.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η προκήρυξη είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://www.corinthcanal.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Linkedin της Α.Ε.ΔΙ.Κ (Linkedin Α.Ε.ΔΙ.Κ)  και του Yπερταμείου (Linkedin Growthfund ).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων είναι η 31/05/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00.

Η προκήρυξη για την κάλυψη της θέσης βασίζεται στις διατάξεις του Ν.4972/2022 (ΦΕΚ 181/23-09-2022) και ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 37.

Πατήστε εδώ για λήψη αρχείου