Δελτίο Τύπου: Συνάντηση φορέων στην Διώρυγα Κορίνθου

Δελτίο Τύπου: Συνάντηση φορέων στην Διώρυγα Κορίνθου

 

Δελτίο Τύπου


Ισθμία, 29 Ιανουαρίου 2021

Την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021, στα γραφεία της Διώρυγας Κορίνθου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας – κο Νίκο Ταγαρά, με την συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κορινθίας κου Αναστάσιου Γκιολή, του Δήμαρχου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων- κο Γιώργο Γκιώνη, του Δρ. Ευθύμη Λέκκα -Καθηγητή Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών -Πρόεδρο ΟΑΣΠ, των καθηγητών Εδαφομηχανικής ΕΜΠ κκ Καββαδά και Μαρίνο, του κου Νίκου Νικολάου- Προϊστάμενο Διεύθυνσης Γενικής & Εφαρμοσμένης Γεωλογίας ΕΑΓΜΕ, του Διευθύνοντα Συμβούλου ΑΕΔΙΚ κο Βασίλη Ανδρικόπουλο, του Προέδρου ΔΣ ΑΕΔΙΚ κο Παντελή Παντελίδη, του Γενικού Διευθυντή ΑΕΔΙΚ κο Γιώργο Ζουγλή και στελέχη των παραπάνω φορέων που απαρτίζουν το τεχνικό συμβούλιο.

Στο πλαίσιο προστασίας από τον COVID-19 και την ορθή τήρηση των μέτρων προφύλαξης για προστασία των συμμετεχόντων η σύσκεψη έλαβε χώρα σε τρία ξεχωριστά δωμάτια με σύνδεση τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν στα τρία έργα-παρεμβάσεις, καθώς και στο απαιτούμενο πλαίσιο αυτών:

α) Στην μελέτη και κατασκευή παρέμβασης από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, που σύμφωνα με τις υλοποιημένες μελέτες αναγνωρίστηκε ως αιτία των καταπτώσεων η απώλεια των λίθινων κριπηδωμάτων που λειτουργούσαν ως αντιστήριξη και προστασία του πρανούς από την υγρασία και την διάβρωση. Το έργο αυτό αφορά σε μία ζώνη ενός χιλιομέτρου και ο προϋπολογισμός υλοποίησής του ανέρχεται στο ποσό των εννέα εκατομμυρίων ευρώ. Με πρωτοβουλία των Υφυπουργών κ. Χρίστου Δήμα και κ. Νίκου Ταγαρά και χάρη στην συνδρομή του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Άκη Σκέρτσου, με την συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Υποδομών κ. Γ. Καραγιάννη, το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Προς στήριξη των παραπάνω, με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κ. Παναγιώτη Νίκα, η Διώρυγα Κορίνθου κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ώστε να επιταχυνθούν οι ενέργειες σε θέματα μελετών και να μειωθεί ο χρόνος της διαγωνιστικής διαδικασίας.

β) Το δεύτερο θέμα που συζητήθηκε μετά από παρουσίαση των καθηγητών ΕΜΠ κκ Καββαδά και Μαρίνο, ήταν η υλοποίηση μηχανισμού online παρακολούθησης των πρανών και έγκαιρης προειδοποίησης με διαβαθμίσεις, αρχικά στα 300 μέτρα που χρήζουν προσοχής, με πρόβλεψη για εφαρμογή σε όλο το μήκος της Διώρυγας, ώστε να προλαμβάνονται πιθανές καταπτώσεις. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Πράσινο Ταμείο.

γ) Το τρίτο θέμα συζήτησης αφορά έργο-παρέμβαση στην ασφάλεια της περιοχής με την κατασκευή της περίφραξης της Διώρυγας, το οποίο βρίσκεται στην φάση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου, Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων και ΑΕΔΙΚ.

δ) Στο πλαίσιο εφαρμογής του Νέου Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων συζητήθηκε η πρόταση της ΑΕΔΙΚ για την περιοχή της Ισθμίας, η οποία θα αξιοποιεί την ακίνητη περιουσία της εταιρείας και θα αναδεικνύει την πολιτιστική και ιστορική ταυτότητα της ευρύτερης περιοχής.

Ο κύριος Υφυπουργός θέλησε επίσης, να καθησυχάσει και τους εργαζόμενους δηλώνοντας την πρόθεσή του για την στήριξή τους και ανανέωσε την συμφωνία για την επόμενη μηνιαία συνάντηση των όλων των φορέων.

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 27410 30880

Email επικοινωνίας: corinth_canal@aedik.gr