Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή μειοδοτικής προσφοράς για σύναψη συμβάσεως μισθώσεως ακινήτου

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή μειοδοτικής προσφοράς για σύναψη συμβάσεως μισθώσεως ακινήτου

Αρ. πρωτ. 471- 06/08/18

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Για το αρχείο κάνετε κλικ εδώ