Συχνές ερωτήσεις

Πότε ενημερώνουν τα πλοία για την άφιξή τους;
Τα πλοία πρέπει να ενημερώνουν 72/24/6/3 ώρες πριν την άφιξή τους.
Μπορούν να διατεθούν περισσότεροι από έναν πλοηγοί;
Οι πλοηγοί ανήκουν στο προσωπικό του πλοηγικού σταθμού της Διώρυγας και ορίζονται για κάθε περίπτωση από την Υπηρεσία της Διώρυγας. Μετά από αίτηση του πλοιάρχου μπορούν να διατεθούν περισσότεροι από ένας πλοηγοί.
Πότε είναι η ρυμούλκηση υποχρεωτική;
1. Η ρυμούλκηση είναι υποχρεωτική:
α) Για ιστιοφόρα χωρίς προωστήρια μηχανή ή με προωστήρια μηχανή μη επαρκούς ισχύος.
β) Για πλοία 800 και άνω κόρων καθαρής χωρητικότητας.
γ) Για πλοία μικρότερα των 800 κόρων σε περίπτωση που η Υπηρεσία της Διώρυγας κρίνει, βάσει συγκεκριμένων στοιχείων, επισφαλή τον διάπλου χωρίς ρυμούλκηση.
δ) Για πλοία που μεταφέρουν εκρηκτικά, εύφλεκτα και εν γένει επικίνδυνα φορτία, ως και για τα κενά δεξαμενόπλοια πετρελαιοειδών.
2. Η υπηρεσία της Διώρυγας υποχρεούται να χορηγεί ρυμουλκό και σε πλοία κάτω των 800 κόρων καθαρής χωρητικότητας μετά από αίτηση του πλοιάρχου.
3. Η ρυμούλκηση εκτελείται με τα ρυμουλκά που διαθέτει η Διώρυγα για αυτό το σκοπό.
4. Το πλοίο κατά τον διάπλου οφείλει να διατηρεί τις μηχανές του σε λειτουργία με κύριο σκοπό του ρυμουλκού την διατήρησή του πλοίου στον άξονα της Διώρυγας.
5. Το πλοίο οφείλει να χορηγεί, κρατημένο, τους απαιτούμενους κάλω (κάβους) για τη ρυμούλκηση
Υπάρχει υποχρέωση πρόσθετης αμοιβής για τους πλοηγούς;
Οι πλοηγοί δεν δικαιούνται καμία πρόσθετη αμοιβή ή φιλοδώρημα ή αντιπαροχής.
Πως υπολογίζονται τα Τέλη Διέλευσης;
Τα Τέλη Διέλευσης υπολογίζονται με βάση τη σημαία υπό την οποία ταξιδεύει το πλοίο, τον τύπο του πλοίου, το λιμάνι απόπλου και το λιμάνι κατάπλου και την καθαρή χωρητικότητα του πλοίου.
Για να υπολογίσετε το ακριβές αντίτιμο που θα πρέπει να καταβάλετε κατά την άφιξή σας στις εγκαταστάσεις της Διώρυγας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Υπολογιστή Τελών Διέλευσης
Ποιοι είναι οι Τρόποι Εξόφλησης των Τελών Διέλευσης;
Η εξόφληση των τελών και δικαιωμάτων διέλευσης Διώρυγας Κορίνθου μπορεί να γίνει με καταβολή μετρητών ή με πιστωτική κάρτα στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας στα Ίσθμια Κορινθίας (πλευρά Στερεάς).
  •  Η πληρωμή κατά κύριο λόγο γίνεται με κατάθεση μέσω τραπέζης στο λογαριασμό της εταιρείας μας πριν την διέλευση του πλοίου.
  • Η πληρωμή σε μετρητά μπορεί να γίνει σε ευρώ, δολάρια Η.Π.Α. (USD), λίρες Αγγλίας (GBP) και σε Ελβετικά φράγκα (CHF).
  • Όσον αφορά την πληρωμή με πιστωτικές κάρτες είναι αποδεκτές: Visa και Mastercard.
  • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη πληρωμή μέσω τραπέζης μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.
Τηλ.: 27410 30886 (24 ώρες)
Fax: 27410 30887 (24ώρες)
Ποιο είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο βύθισμα;
Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις παρακαλούμε επικοινωνείσθε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.
 Ποιο είναι το μεγαλύτερο πλοίο που μπορεί να διασχίσει τη Διώρυγα;
Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις παρακαλούμε επικοινωνείσθε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.