Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων και Απορριπτέων Θέσεων Ναυτικής Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων και Απορριπτέων Θέσεων Ναυτικής Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

Ίσθμια, 12 Ιουνίου 2024

 

Παρακαλώ βρείτε παρακάτω τους Προσωρινούς Πίνακες Επιτυχόντων και Απορριπτέων Θέσεων Ναυτικής Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου (Ορισμένου και Αορίστου Χρόνου):

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/2024:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2024: