Πίνακας Καλούμενων σε Πρακτική Δοκιμασία

Πίνακας Καλούμενων σε Πρακτική Δοκιμασία

Πίνακας Καλούμενων σε Πρακτική Δοκιμασία

Ίσθμια, 28 Μαΐου 2024

 

Καλούνται οι υποψήφιοι του συνημμένου πίνακα στην διαδικασία πρακτικής δοκιμασίας την Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024 στα γραφεία Διοίκησης  της Α.Ε.ΔΙ.Κ στα Ίσθμια στον 1ο όροφο.

Η μη προσέλευση υποψηφίου στη διαδικασία της Πρακτικής Δοκιμασίας συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από την περαιτέρω διαδικασία της Προκήρυξης.

Πίνακας Καλούμενων σε Πρακτική Δοκιμασία για την Ειδικότητα Απασχόλησης Ναυτικών ειδικοτήτων (LINK)