Προκήρυξη θέσης Ναυτικών Ορισμένου Χρόνου

Προκήρυξη θέσης Ναυτικών Ορισμένου Χρόνου

Η Ανώνυμος Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου προκηρύσσει τη θέση των Ναυτικών Αορίστου Χρόνου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 653/26.04.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων είναι η 6/5/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

Η προκήρυξη για την κάλυψη της θέσης βασίζεται στις διατάξεις του Ν.4972/2022 (ΦΕΚ 181/23-09-2022) και ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 31.

 

Για λήψη αρχείων:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 2024 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 2024

Έντυπο Αίτησης 2024 Ορισμένου (έγγραφο word)

Έντυπο Αίτησης 2024 Ορισμένου (έγγραφο pdf)