Προκήρυξη θέσης Ναυτικών Αορίστου Χρόνου

Προκήρυξη θέσης Ναυτικών Αορίστου Χρόνου

Η Ανώνυμος Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου προκηρύσσει τη θέση των Ναυτικών Αορίστου Χρόνου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 652/26.04.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων είναι η 6/5/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

Η προκήρυξη για την κάλυψη της θέσης βασίζεται στις διατάξεις του Ν.4972/2022 (ΦΕΚ 181/23-09-2022) και ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 30.

 

Για λήψη αρχείων:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 2024

Έντυπο Αίτησης 2024 Αορίστου (έγγραφο word)

Έντυπο Αίτησης 2024 Αορίστου (έγγραφο pdf)