Απολογιστικό δελτίο τύπου για την ημερίδα με θέμα «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.ΔΙ.Κ.»

Απολογιστικό δελτίο τύπου για την ημερίδα με θέμα «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.ΔΙ.Κ.»

Απολογιστικό δελτίο τύπου για την ημερίδα με θέμα «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.ΔΙ.Κ.» πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου.

Η ημερίδα είχε σαν στόχο την παρουσίαση της υλοποίησης του Ψηφιακού Μουσείου της Διώρυγας της Κορίνθου.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Έλαβαν μέρος :
• Εκπρόσωποι της Α.Ε.ΔΙ.Κ.
• Στελέχη της αναδόχου εταιρίας Wings ICT Solutions
• Η ομάδα έργου της εταιρίας ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε., η οποία είχε αναλάβει τη διαχείριση του έργου
• Ο υπεύθυνος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως υπεργολάβος της αναδόχου