Δελτίο Τύπου: Ψηφιακό Μουσείο Διώρυγας Κορίνθου

Δελτίο Τύπου: Ψηφιακό Μουσείο Διώρυγας Κορίνθου

Η «Ανώνυμη Εταιρία Διώρυγας Κορίνθου» (Α.Ε.ΔΙ.Κ.) ανακοινώνει τη πραγματοποίηση διαδικτυακής ημερίδας με θέμα «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.ΔΙ.Κ.», η οποία θα λάβει χώρα τη Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023 στις 11:00 π.μ.

Η διαδικτυακή ημερίδα θα πραγματοποιηθεί μέσω του συνδέσμου: https://us06web.zoom.us/j/84213108930?pwd=PLKSjNFWqg9tidHax4B7wGaLgJC6ju.1

Κατά τη διαδικτυακή ημερίδα, η οποία διοργανώνεται από την «Ανώνυμη Εταιρία Διώρυγας Κορίνθου» (Α.Ε.ΔΙ.Κ.) σε συνεργασία με την Ανάδοχο εταιρεία Wings ICT Solutions Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Α.Ε. και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – ως φορείς υλοποίησης – θα παρουσιαστούν οι ψηφιακές εφαρμογές που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου Ψηφιακής Προβολής του Βιομηχανικού Μουσείου της Α.Ε.ΔΙ.Κ. Α.Ε.

Το έργο έχει ως αντικείμενο τη μύηση των επισκεπτών στη συναρπαστική ιστορία της Διώρυγας της Κορίνθου μέσα από διαδραστικές προσωποποιημένες εμπειρίες που παρουσιάζουν με πλούσιο υλικό την εξέλιξη της μέσα στους αιώνες.

Θα είναι ιδιαίτερη χαρά να μας τιμήσετε με την διαδικτυακή σας παρουσία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ