Νέο Τιμολόγιο Τελών & Δικαιωμάτων Διώρυγας Κορίνθου

Νέο Τιμολόγιο Τελών & Δικαιωμάτων Διώρυγας Κορίνθου

Νέο Τιμολόγιο Τελών & Δικαιωμάτων Διώρυγας Κορίνθου

 

Ενημερώνουμε κ.κ. Πλοιοκτήτες, Ναυτικούς Πράκτορες και Ναυτιλιακά Γραφεία ότι εκδόθηκε το ΦΕΚ 3493/05-07-2022 με το οποίο τέθηκε σε άμεση ισχύ το Νέο Τιμολ΄όγιο Τελών & Δικαιωμάτων της Διώρυγας Κορίνθου.

ΝΕΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-2022