Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας συνοπτικού διαγωνισμού 01/2020

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας συνοπτικού διαγωνισμού 01/2020

Ισθμία, 29 Μαΐου 2020

Με ομόφωνη απόφαση η Επιτροπή Διαγωνισμού αποφάσισε να παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία του συνοπτικού διαγωνισμού 01/2020 για το έργο ‘Υπηρεσίες Συντήρησης και Αποκατατάστασης των Δύο Διαμήκων Δοκών της Βυθιζόμενης Γέφυρας Ισθμίας ‘ κατά 4 ημέρες, ήτοι την 5 -6-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12 μεσημβρινή.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού