Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτού Λογιστή για Οικονομική Χρήση 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτού Λογιστή για Οικονομική Χρήση 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτού Λογιστή για Οικονομική Χρήση 2019

                             12/03/2020                                                                                                 Αρ. Πρωτ.: 420 ΕΞ./12-03-2020

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2019

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (Α.Ε.ΔΙ.Κ.)

ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ € 19.980,00 + ΦΠΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ορκωτού λογιστή για την Ανώνυμο Εταιρεία Διώρυγας της Κορίνθου Α.Ε. (Α.Ε.ΔΙ.Κ.), που αφορά αντικείμενο έργου:

α) τον Τακτικό Φορολογικό Έλεγχο για την Οικονομική Χρήση 2019,

β) την Έκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού για την Οικονομική Χρήση 2019, και

γ) τη Μετατροπή βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) από Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ).

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Εταιρείες που διαθέτουν όλες τις απαραίτητες άδειες, εγκρίσεις, πιστοποιητικά κ.λπ. για να εκπληρώνουν νόμιμα τις ανωτέρω εργασίες.

Η Α.Ε.ΔΙ.Κ. ΣΑΣ ΖΗΤΑΕΙ:

  1. Την Οικονομική Προσφορά για την ανάληψη του ανωτέρου έργου, η οποία θα περιλαμβάνει:

Την τιμή για το κάθε τμήμα και για το σύνολο των εργασιών προ ΦΠΑ.

  1. Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα για την εκτέλεση του έργου.

Για το αρχείο κάνετε κλικ εδώ