Δελτίο Τύπου: Αποστολή στην Ουγγαρία με σκοπό την διερεύνηση ιστορικών αρχείων σχετικά με το έργο κατασκευής της Διώρυγας Κορίνθου

Δελτίο Τύπου: Αποστολή στην Ουγγαρία με σκοπό την διερεύνηση ιστορικών αρχείων σχετικά με το έργο κατασκευής της Διώρυγας Κορίνθου

Α.Ε.ΔΙ.Κ. Logo

Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Διοίκηση της ΑΕΔΙΚ από καιρό έχει εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για την ιστορία της Διώρυγας της Κορίνθου, ξεκινώντας έρευνα σε βάθος που καλύπτει την περίοδο από τον ηγέτη της Κορίνθου Περίανδρο τον έκτο π.Χ. αιώνα  μέχρι  και τη σύγχρονη εποχή.

Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας έχει συνάψει προγραμματική συμφωνία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και άλλους φορείς.

Στις αρχές Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους πραγματοποιήθηκε αποστολή στην Βουδαπέστη αποτελούμενη από μέλη της Διοίκησης της  ΑΕΔΙΚ, καθηγητές Πανεπιστημίου και ερευνητές με σκοπό τη διερεύνηση, για πρώτη φορά, των ιστορικών αρχείων και άλλων πηγών στην Ουγγαρία σε σχέση με τον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισαν ο Στρατηγός   Istvan  Turr και ο Μηχανικός  Bela Gerster  στο σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση του έργου της Διώρυγας της Κορίνθου .

Η αποστολή ήταν επιτυχής δεδομένου ότι εντοπίστηκαν σημαντικές πηγές και βρέθηκε πρωτότυπο ιστορικό υλικό που συνδέεται με την περίοδο κατασκευής του έργου στα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα.

Στον προγραμματισμό και την επιτυχή έκβαση της αποστολής συνέβαλε σημαντικά η Πρεσβεία της Ουγγαρίας στην Αθήνα και προσωπικά ο Πρέσβης κ.  Erik Haupt.