Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτού Λογιστή για Οικονομική Χρήση 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτού Λογιστή για Οικονομική Χρήση 2018

18/09/2019                                                                                                       Αρ. Πρωτ.: 1312 ΕΞ./18-09-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (Α.Ε.ΔΙ.Κ.) ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 19.980,00 + ΦΠΑ

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ορκωτού λογιστή για την Ανώνυμο Εταιρεία Διώρυγας της Κορίνθου Α.Ε. (Α.Ε.ΔΙ.Κ.), που αφορά αντικείμενο έργου: α) τον Τακτικό Φορολογικό Έλεγχο για την Οικονομική Χρήση 2018, β) την Έκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού για την Οικονομική Χρήση 2018, και γ) την Μετατροπή βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) από Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ).

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Εταιρείες που διαθέτουν όλες τις απαραίτητες άδειες, εγκρίσεις, πιστοποιητικά κ.λπ. για να εκπληρώνουν νόμιμα τις ανωτέρω εργασίες.

 

Κάνετε κλικ εδώ για το πλήρες αρχείο