ΠΑΡΑΤΑΣΗ Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Υπηρεσιών που αφορούν σε Ιδιόκτητα Ακίνητα ─ Μελέτη Εκτίμησης Αξίας Ακίνητης Περιουσίας των Ακινήτων της Εταιρείας

ΠΑΡΑΤΑΣΗ Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Υπηρεσιών που αφορούν σε Ιδιόκτητα Ακίνητα ─ Μελέτη Εκτίμησης Αξίας Ακίνητης Περιουσίας των Ακινήτων της Εταιρείας

ΠΑΡΑΤΑΣΗ Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Υπηρεσιών που αφορούν σε Ιδιόκτητα Ακίνητα ─ Μελέτη Εκτίμησης Αξίας Ακίνητης Περιουσίας των Ακινήτων της Εταιρείας

 17/01/2019                                                                                                           Αρ. Πρωτ.: 116 ΕΞ /17-01-2019

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Α.Ε.ΔΙ.Κ.) ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ 19.980 + ΦΠΑ

Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής προσφορών στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Υπηρεσιών που αφορούν σε Ιδιόκτητα Ακίνητα ─ Μελέτη Εκτίμησης Αξίας Ακίνητης Περιουσίας των Ακινήτων της Εταιρείας (Ημερομηνία Ανάρτησης 10/01/2019, Αρ. Πρωτ.: 66 ΕΞ /10-01-2019) έως τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12:00 μ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για παροχή κάθε πληροφορίας (τηλ.: 2103632185, e–mail: info@aedik.gr)

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΣΑΚΙΣΛΗ