ΝΕΑ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Υπηρεσιών που αφορούν σε Ιδιόκτητα Ακίνητα ─ Μελέτη Εκτίμησης Αξίας Ακίνητης Περιουσίας των Ακινήτων της Εταιρείας

ΝΕΑ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Υπηρεσιών που αφορούν σε Ιδιόκτητα Ακίνητα ─ Μελέτη Εκτίμησης Αξίας Ακίνητης Περιουσίας των Ακινήτων της Εταιρείας

ΝΕΑ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Υπηρεσιών που αφορούν σε Ιδιόκτητα Ακίνητα ─ Μελέτη Εκτίμησης Αξίας Ακίνητης Περιουσίας των Ακινήτων της Εταιρείας

10/01/2019                                                                                                                           Αρ. Πρωτ.: 66 ΕΞ /10-01-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Α.Ε.ΔΙ.Κ.) ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ 19.980 + ΦΠΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Υπηρεσιών που αφορούν Ιδιόκτητα Ακίνητα για την Ανώνυμο Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου Α.Ε. (Α.Ε.ΔΙ.Κ.), σχετικά με υπηρεσίες εκπόνησης Μελέτης Εκτίμησης Αξίας Ακίνητης Περιουσίας των Ακινήτων της Εταιρείας.

Για το αρχείο κάνετε κλικ εδώ