Ματαίωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Υπηρεσιών που αφορούν σε Ιδιόκτητα Ακίνητα ─ Μελέτη Εκτίμησης Αξίας Ακίνητης Περιουσίας των Ακινήτων της Εταιρείας

Ματαίωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Υπηρεσιών που αφορούν σε Ιδιόκτητα Ακίνητα ─ Μελέτη Εκτίμησης Αξίας Ακίνητης Περιουσίας των Ακινήτων της Εταιρείας

Ματαίωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Υπηρεσιών που αφορούν σε Ιδιόκτητα Ακίνητα ─ Μελέτη Εκτίμησης Αξίας Ακίνητης Περιουσίας των Ακινήτων της Εταιρείας

14/12/2018                                                                                                           Αρ. Πρωτ.: 2005 ΕΞ/14-12-2018

Η ΑΕΔΙΚ σας ενημερώνει ότι ματαιώνεται η από 04/12/2018 με αρ. πρωτ. 1924 ΕΞ/04-12-18 πρόσκληση ενδιαφέροντος σχετικά με την «Προμήθεια Υπηρεσιών που αφορούν σε Ιδιόκτητα Ακίνητα – Μελέτη Εκτίμησης Αξίας Ακίνητης Περιουσίας των Ακινήτων της Εταιρείας».

Για το αρχείο κάνετε κλικ εδώ