Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Προμήθεια Υπηρεσιών Συντήρησης Αντιπλημμυρικών Έργων της Εταιρείας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Προμήθεια Υπηρεσιών Συντήρησης Αντιπλημμυρικών Έργων της Εταιρείας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Προμήθεια Υπηρεσιών Συντήρησης Αντιπλημμυρικών Έργων της Εταιρείας

12/12/2018                                                                                                                           Αρ. Πρωτ.: 1978 ΕΞ/12-12-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ 5.000 + ΦΠΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Υπηρεσιών Συντήρησης Αντιπλημμυρικών Έργων για την Ανώνυμο Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου Α.Ε. (Α.Ε.ΔΙ.Κ.), που αφορά σε υπηρεσίες συντήρησης – καθαρισμού:

Α)            των χανδάκων απορροής βρόχινων υδάτων, τα οποία εκτείνονται εκατέρωθεν των πρανών της Διώρυγας και κατά μήκος αυτών,

Β)            των αναβαθμών όπου βρίσκεται η όδευση του ηλεκτρολογικού δικτύου της Διώρυγας, των δρόμων και ορίων ιδιοκτησίας Α.Ε.ΔΙ.Κ.

Για το αρχείο κάνετε κλικ εδώ