Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Προμήθεια Υπηρεσιών Οικονομικών Ερευνών ─ Αναλογιστική Μελέτη Αποζημίωσης Μισθοδοσίας &Συνταξιοδότησης του Προσωπικού της Εταιρείας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Προμήθεια Υπηρεσιών Οικονομικών Ερευνών ─ Αναλογιστική Μελέτη Αποζημίωσης Μισθοδοσίας &Συνταξιοδότησης του Προσωπικού της Εταιρείας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Προμήθεια Υπηρεσιών Οικονομικών Ερευνών ─ Αναλογιστική Μελέτη Αποζημίωσης Μισθοδοσίας & Συνταξιοδότησης του Προσωπικού της Εταιρείας

04/12/2018                                                                                                                           Αρ. Πρωτ.: 1923 ΕΞ/04-12-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ &  ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Α.Ε.ΔΙ.Κ.) ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ 5.000 + ΦΠΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Οικονομικών Ερευνών για την Ανώνυμο Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου Α.Ε. (Α.Ε.ΔΙ.Κ.), που αφορά σε υπηρεσίες εκπόνησης αναλογιστικής μελέτης αποζημίωσης μισθοδοσίας και συνταξιοδότησης του προσωπικού της Εταιρείας βάσει των Δ.Λ.Π 17 & Δ.Λ.Π. 18.

Για το αρχείο κάνετε κλικ εδώ