Ευχαριστήρια Επιστολή Πολιτιστικού και Λαογραφικού Συλλόγου Βόχας