Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Προμήθεια Υπηρεσιών Οικονομικού & Διαχειριστικού Ελέγχου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Προμήθεια Υπηρεσιών Οικονομικού & Διαχειριστικού Ελέγχου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Προμήθεια Υπηρεσιών Οικονομικού & Διαχειριστικού Ελέγχου

20/06/2018                                                                                                                           Αρ. Πρωτ.: 977 ΕΞ/20-06-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (Α.Ε.ΔΙ.Κ.) ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 19.900 + ΦΠΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπηρεσιών οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου της Ανωνύμου Εταιρείας Διώρυγας της Κορίνθου Α.Ε., που αφορά υπηρεσίες ορκωτού λογιστή με αντικείμενο έργου: 1) τον τακτικό έλεγχο για την οικονομική χρήση 2017 και, 2) την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για την οικονομική χρήση 2017.

Για το αρχείο κάνετε κλικ εδώ