Πρόσκληση για διενέργεια συνάντησης διαπραγμάτευσης

Πρόσκληση προς την εταιρεία ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΑΕ για διενέργεια συνάντησης διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της  Πρόσκλησης για την Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης Βαρούλκων Βύθισης & Ανύψωσης Βυθιζόμενης Γέφυρας Ισθμίας με την Διαδικασία της Ανταγωνιστικής Διαπραγμάτευσης με Κριτήριο Κατακύρωσης την πλέον Συμφέρουσα από Οικονομικής Άποψης προσφορά μόνο Βάσει Τιμής (Aρ. Πρωτ:42/12-2-2018).

Για το αρχείο κάνετε κλικ εδώNea_Ellinika_Nafpigeia_prosklisi_diapragmateusis