Προκήρυξη εργασιών συντήρησης Πλωτού Γερανού 'ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ'