Διακήρυξη παροχής Υπηρεσιών συντήρησης Ρ/Κ Στέφανος Τυρρ.