Ανακοίνωση Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕΔΙΚ

Ανακοίνωση Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕΔΙΚ

Ισθμία, 19 Οκτωβρίου 2017

 

Ανακοίνωση Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕΔΙΚ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΔΙΚ κάνει δεκτό το αίτημα της Ελληνικής Ομοσπονδίας ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ για παραχώρηση της Διώρυγας την Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017, στο πλαίσιο διεξαγωγής διεθνούς αγώνα.

Επισημαίνεται, ότι η παραπάνω απόφαση είναι σύμφωνη με την από 9.10.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία διακόπτεται οιαδήποτε σχέση με την εταιρεία ΩΓΥΓΗΣ (Cross the Euro Canal). Ανακοινώσεις, εμφάνιση διακριτικών σημάτων και ιστότοποι της ως άνω εταιρείας, ουδεμία σχέση έχουν με την διεξαγωγή της διοργάνωσης.

Η παρούσα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ.: 27410 30880, Fax: 27410 30884

E-mail: corinth_canal@aedik.gr