Ευχαριστήρια επιστολή Δημάρχου Κορινθίων προς ΑΕΔΙΚ