Πίνακες Προσλήψεων της 43/26-1-2017 Διακήρυξης

Πίνακες Προσλήψεων της 43/26-1-2017 Διακήρυξης

Δελτίο Τύπου

Πίνακες Προσλήψεων της 43/26-1-2017 Διακήρυξης

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην υπ’ αριθμ. 434/7-3-2017 συνεδρίασή του ομόφωνα ενέκρινε τους παρακάτω πίνακες προσλήψεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 43/26-1-2017 Διακήρυξη.

Περίοδος ενστάσεων ορίζεται δεκαπέντε (15 ) ημέρες από την δημοσίευση στο site της εταιρείας www. aedik.gr μας και θα γίνονται δεκτές στην έδρα της, Ιπποκράτους 88 Αθήνα.

Κάνετε κλικ εδώ για τα αποτελέσματα ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Β’ ΤΑΞΗΣ

Κάνετε κλικ εδώ για τα αποτελέσματα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ

Κάνετε κλικ εδώ για τα αποτελέσματα ΝΑΥΤΗΣ

Κάνετε κλικ εδώ για τα αποτελέσματα ΝΑΥΤΟΠΑΙΔΕΣ

Κάνετε κλικ εδώ για την κατάσταση ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κάνετε κλικ εδώ για την κατάσταση ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ