Απάντηση σε πρόσφατα δημοσιεύματα

Απάντηση σε πρόσφατα δημοσιεύματα

Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2016

Η Ανώνυμος Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου θα ήθελε να ενημερώσει σχετικά με έωλες και ανυπόστατες φήμες, οι οποίες προέρχονται από γνωστούς και μη εξαιρετέους κύκλους και παραγοντίσκους.

Η εταιρεία καταρχήν δηλώνει, ότι η λειτουργία της βρίσκεται στα καλύτερα δυνατά επίπεδα, δεδομένου των γνωστών σε όλους οικονομικών συνθηκών και τα οποία βελτιώνονται καθημερινώς με τις συνεχείς αδιάκοπες και φιλότιμες προσπάθειες της Διοίκησης και του Προσωπικού της.

Όσον αφορά στην Διοικητική και Οικονομική Διαχείριση της εταιρείας, αυτή ακολουθεί αυστηρά την κείμενη Νομοθεσία και είναι προσηλωμένη απόλυτα στις αρχές της Διαφάνειας και της χρηστής Διοίκησης. Οποιεσδήποτε άλλες φήμες είναι εκ του πονηρού για λόγους τουλάχιστον εντυπωσιασμού και αποπροσανατολισμού.

Σε κάθε περίπτωση η Ανώνυμος Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου προσπαθώντας να προστατεύσει το κύρος και τη σοβαρότητα της προσωπικότητας του Νομικού Προσώπου της, θα προβεί άμεσα σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες ενώπιον Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων, ώστε να αποτραπεί η συνεχής συκοφαντική δυσφήμηση της.

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ.: 27410 30880, Fax: 27410 30884

E-mail: corinth_canal@aedik.gr