Ανακοίνωση Πρόσκλησης σε Δημόσια Διαβούλευση

Ανακοίνωση Πρόσκλησης σε Δημόσια Διαβούλευση

Ανακοίνωση Πρόσκλησης σε Δημόσια Διαβούλευση

1. Σας γνωρίζουμε ότι η Ανώνυμος Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ) προτίθεται να διενεργήσει Ανοικτό Μειοδοτικό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων και Λιπαντικών για τις ανάγκες της με τμηματικές αγορές διάρκειας ενός έτους.

2. Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση η Υπηρεσία μας καταθέτει τους συνημμένους συμπληρωματικούς όρους του διαγωνισμού και τις τεχνικές προδιαγραφές με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχόμενων τεκμηριωμένων παρατηρήσεων –σχολίων – απόψεων επί των περιεχομένων αυτών.

3.Οι απόψεις και εισηγήσεις των συμμετεχόντων που θα κατατεθούν στη δημόσια διαβούλευση, δεν δεσμεύουν την υιοθέτηση αυτών από την Υπηρεσία, η οποία θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών και των Συμπληρωματικών Όρων του διαγωνισμού που θα διέπουν τον επικείμενο διαγωνισμό, με αντικειμενικά κριτήρια, εξασφαλίζοντας την ποιότητα των παρεχόμενων ειδών.

4. Σε κάθε περίπτωση, γνώμονας για την τυχόν αναθεώρηση των συμπληρωματικών όρων που θα διέπουν τον προς εξέταση νέο διαγωνισμό, αποτελεί :

α . Η επίτευξη επιθυμητού και υγιούς ανταγωνισμού, η ανταπόκριση της αγοράς, καθώς και η ευρύτερη συμμετοχή υποψηφίων οικονομικών φορέων στη διαγωνιστική διαδικασία.

β. Η διασφάλιση των ελάχιστων επιχειρησιακών απαιτήσεων της Υπηρεσίας.

Για ολόκληρο το αρχείο κάνετε κλικ εδώ