Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής σε διαγωνισμό

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής σε διαγωνισμό

 ΑΔΑ: ΩΛΥΘ469Η1Η-1Τ6

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 420/5-7-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (Α.Ε.ΔΙ.Κ.) ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΗΣΙΩΣ 3.000 + ΦΠΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης εκτέλεσης κατ’αποκλειστικότητα των εργασιών περισυλλογής και διαχείρισης των πετρελαιοειδών αποβλήτων από δεξαμενές αποθήκευσης των εγκαταστάσεων της Εταιρείας, για τη συμμετοχή στο πρόχειρο διαγωνισμό στα πλαίσια εργασιών συντήρησης παγίων και εξοπλισμού της Ανωνύμου Εταιρείας Διώρυγας της Κορίνθου Α.Ε, που αφορά τις ανωτέρω εργασίες εντός των εγκαταστάσεων (στο ναυπηγείο) της Διώρυγας στην περιοχή Ίσθμια Κορίνθου.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Για να ανοίξει το πλήρες αρχείο κάνετε κλικ εδώ