Δελτίο Τύπου ως απάντηση σε δημοσίευμα της Εφημερίδας Συντακτών

Δελτίο Τύπου ως απάντηση σε δημοσίευμα της Εφημερίδας Συντακτών

Δελτίο Τύπου

Ισθμία, 17 Απριλίου 2015

Σε συνέχεια των συκοφαντικών και ψευδών δημοσιευμάτων που έχουν αναπαραχθεί από το σχετικό άρθρο της Εφημερίδας των Συντακτών με τίτλο «Κατολισθήσεις σκανδάλων στον Ισθμό της Κορίνθου» σας ενημερώνουμε τα έξης:

Η Α.Ε.ΔΙ.Κ. συστάθηκε δυνάμει του Ν. 1067/1980 (ΦΕΚ 187 Α’) χάριν δημοσίου συμφέροντος και λειτούργησε κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας με σκοπό τη συντήρηση και βελτίωση της διώρυγας της Κορίνθου, καθώς και την εξασφάλιση της ομαλής και συνεχούς λειτουργίας της (άρθρο 1 παρ. 2 Ν. 1067/1980). Κατά το διάστημα 2001-2009 ίσχυσε σύμβαση παραχώρησης της άσκησης και εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων της Διώρυγας, σύμφωνα με το άρθρο 2α του Ν. 1067/1980, κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού μεταξύ της Α.Ε.ΔΙ.Κ. και της παραχωρησιούχου εταιρείας «Sea Containers Services Ltd» και της θυγατρικής της «Περίανδρος Ανώνυμος Εταιρεία Διαχείρισης της Διώρυγας Κορίνθου».

Ωστόσο, την 23.12.2009 η Α.Ε.ΔΙ.Κ κατήγγειλε την ως άνω σύμβαση παραχώρησης και την 10.02.2010 ανέλαβε πλήρως και αποκλειστικά τη διαχείριση της Διώρυγας της Κορίνθου λειτουργώντας εκ νέου υπό το προϊσχύον νομικό καθεστώς περί Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών κατά τις διατάξεις του Ν. 3429/2005.

Οι Διοικήσεις της ΑΕΔΙΚ από το 2010 και μετά κατάφεραν σταδιακά με χρηστή και ορθολογική διαχείριση των οικονομικών της, να την εξυγιάνουν και να εκσυγχρονίσουν την λειτουργίας της, με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν μια Δημόσια Επιχείρηση υπόδειγμα για όλο τον δημόσιο τομέα, εφόσον μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα μετέτρεψαν την ζημιογόνο εκμετάλλευση της Ιδιωτικής Εταιρείας, στην μεγαλύτερη κερδοφορία που έχει επιτευχθεί από την σύστασή της.

Να σημειωθεί ότι η Α.Ε.ΔΙ.Κ. αποτελεί την μοναδική περίπτωση δημόσιας εταιρείας ζωτικής σημασίας, η οποία παραχωρήθηκε σε Ιδιώτη, έγινε ζημιογόνα και πτώχευσε, επανήλθε το 2010 στο Δημόσιο, εξυγιάνθηκε και με χρηστή και ορθολογική διαχείριση των οικονομικών της από τις Διοικήσεις, μετατράπηκε σε κερδοφόρα.

Συνεπώς, οι καταγγελίες των συντακτών του δημοσιεύματος περί οικονομικών ατασθαλιών, κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης και σπατάλης έχουν ως μοναδικό σκοπό να προωθήσουν προσωπικές σκοπιμότητες, με λασπολογίες και συκοφαντίες και να μετατρέψουν το άσπρο σε μαύρο. Τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρείας όμως για την τελευταία πενταετία δίνουν από μόνα τους απαντήσεις και τους διαψεύδουν πανηγυρικά. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι μέσα στους τόνους λάσπης του δημοσιεύματος δεν αναφέρεται πουθενά κανένα οικονομικό στοιχείο των τελευταίων χρήσεων.

Για του λόγου του αληθές, παρατίθενται παρακάτω πίνακας πραγματικών και δημοσιευμένων οικονομικών στοιχείων της Α.Ε.ΔΙ.Κ. από την περίοδο της επανακρατικοποίησης και μετά.

__________________________________

Να σημειωθεί επίσης, ότι η ρευστότητα της επιχείρησης και τα ταμειακά αποθέματα βρίσκονται στα υψηλότερα σημεία από την σύσταση της εταιρείας και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για επανεπένδυσή τους παραγωγικά προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το καθαρό αποτέλεσμα τα επόμενα χρόνια.

Όλα τα υπόλοιπα του δημοσιεύματος αφορούν σκοπιμότητες των συντακτών του και η εταιρεία επιφυλάσσεται παντός νόμιμου δικαιώματος της λόγω της συκοφαντικής δυσφήμησης που υφίσταται.

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ.: 27410 30880, Fax: 27410 30884

E-mail: corinth_canal@aedik.gr