Το ‘Οραμά μας

 

 Το Όραμα της Εταιρείας είναι να καταστήσει την Διώρυγα Κορίνθου ένα πρότυπο κέντρο εξυπηρέτησης της παγκόσμιας ναυτιλίας, παρέχοντας ολοκληρωμένες ποιοτικές, ασφαλείς και αξιόπιστες υπηρεσίες διέλευσης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και στάνταρ των θαλασσίων οδών.

Με την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας μας οραματιζόμαστε την ευρύτερη περιοχή της Διώρυγας ως έναν ”πόλο έλξης επισκεπτών”  παγκοσμίου κλάσεως που θα εξυπηρετεί τόσο τους Έλληνες όσο και τους  τουρίστες που θα επισκέπτονται την περιοχή, ενώ παράλληλα θα αναδεικνύει την τουριστική, πολιτιστική και ιστορική ταυτότητα της περιοχής.

 

Οι θεμελιώδεις αξίες που αντιπροσωπεύουν την φιλοσοφία της Εταιρείας και οι οποίες αποτελούν ταυτόχρονα τις κατευθυντήριες γραμμές για την επίτευξη του  οράματος της  είναι:

  • Ο Σεβασμός στο Περιβάλλον
  • Πίστη στους Ανθρώπινους πόρους της
  • Στην ηθική και ακεραιότητα των αποφάσεων
  • Υπευθυνότητα απέναντι στους πελάτες, εργαζόμενους, συνεργάτες, προμηθευτές και με σεβασμό στις ανάγκες τους.