Μηχανολογικός Εξοπλισμός

Ο βασικότερος μηχανολογικός εξοπλισμός της Ναυπηγοεπισκευαστικής Μονάδας συνοψίζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Εργοστάσιο Κατασκευής Μηχάνημα Ισχύς
C.I.M.A. Δισκοπρίονο 1.5
K.H.M. A/Σ 15
METEOR ΚΑΜΙΝΙ 0,5
CERMAC ΤΡΟΧΟΣ “Β” 0,33
HEBES ΤΡΟΧΟΣ “Α” 1
SEYMONT ΒΑΡΟΥΛΚΟ ΕΣΧΑΡΑΣ 36,8
A.E.G. ΚΟΡΔΕΛΑ 5,5
ΒΑΛΙΑΔΗΣ ΤΡΥΠΑΝΙ 3
B.H.K. ΣΒΟΥΡΑ 3
B.H.K. ΞΕΧΤ/ΤΗΡ 5,5
B.H.K. ΠΛΑΝΗ 5,5
A.E.G. ΨΑΛΙΔΙ 7,5
K.H.M. Α/Σ 11
ΒΑΛΙΑΔΗΣ ΣΤΡΑΤΖΑ “Β” 3,5
ΒΑΛΙΑΔΗΣ ΣΤΡΑΤΖΑ ΄΄Α΄΄ 2,2
CBASSAN-LODI ΔΡΑΠΑΝΟ 2,4
SILINK cbaja ΠΛΑΝΗ 7
Moteurs-lekot ΠΡΙΟΝΙ 1,5
VIBRASION ΦΡΕΖΑ 3,5
K.H.M. ΤΟΡΝΟΣ “Β” 9,2
POREBA ΤΟΡΝΟΣ “Α” 17/27