Ρυμουλκήσεις Λιμένος

Η Ανώνυμος Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου παρέχει  υπηρεσίες ρυμούλκησης στους λιμένες και λιμενικές εγκαταστάσεις Κορίνθου, Κίατου, Θίσβη, Καλαμακίου και Σουσακίου,  εξυπηρετώντας τις προσεγγίσεις,  απόπλου και κατάπλου των πλοίων.

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

  • Παραβολή και απόδεση των πλοίων
  • Πυρόσβεση
  • Συνοδεία – escorting
  • Αναμονή, επιφυλακή – St-by

Οι  αξιωματικοί και το πλήρωμα των ρυμουλκών μας είναι καλά εκπαιδευμένοι με μακρά εμπειρία και υπηρεσία στην εταιρεία μας. Τα ρυμουλκά είναι επανδρωμένα 365 ημέρες το χρόνο, παρέχοντας υπηρεσίες όλο το εικοσιτετράωρο με άμεση ανταπόκριση και κινητοποίηση.

Ο Στόχος αναβάθμισης  των ρυμουλκών και η ασφάλεια των πληρωμάτων που εργάζεται σε αυτά αποτελεί καίρια προτεραιότητα της Εταιρείας παρέχοντας ανταγωνιστικές υπηρεσίες, με ασφάλεια, ευελιξία, αξιοπιστία και αμεσότητα σε συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα και κανονισμούς.