Πλωτά Μέσα

Περιγραφή Πλωτών Εργαλείων

ΟνομασίαΈτος
Κατασκευής
Χώρα
Κατασκευής
Τύπος
Μηχανής
HPΚαθαρή
Χωρητικότητα
Φ/Δ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
1957ΑΓΓΛΙΑGROSSLEY
BMW 5-4C
72 41,29
Φ/Δ
ΠΕΛΠΟ/ΣΟΣ
1959ΕΛΛΑΔΑGROSSLEY
BMW 5-4C
10031,83
Φ/Δ
ΑΤΤΙΚΗ
1959ΕΛΛΑΔΑGROSSLEY
BMW 5-4C
10031,83
Π/Γ
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ
1968ΕΛΛΑΔΑΓερανός
Stokvis & Zonen
182,41
Π/Γ
ΗΡΑΚΛΗΣ
1957ΕΛΛΑΔΑΕρπυστριοφόρος
γερανός MCK Rapier
222,92