Η Διώρυγα

 

 

 

 

 

Η Διώρυγα κόβει σε ευθεία γραμμή τον Ισθμό της Κορίνθου σε μήκος 6.346 μ. Το πλάτος της στην επιφάνεια της θάλασσας είναι 24,6 μ. και στον βυθό της 21,3 μ., ενώ το βάθος της κυμαίνεται μεταξύ 7,50 και 8μ.

Ωστόσο, η ιδιόμορφη γεωλογική σύσταση των πρανών της είχε σαν συνέπεια καταπτώσεις κατά καιρούς μεγάλων όγκων χωμάτων, με αποτέλεσμα να παραμείνει κλειστή για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Συνολικά από την έναρξη λειτουργίας της μέχρι το 1940, οι διάφορες καταπτώσεις προκάλεσαν το κλείσιμο της Διώρυγας για διάστημα 4 χρόνων. Η σημαντικότερη από αυτές έγινε το 1923 οπότε κατέπεσε όγκος χωμάτων 41.000 κυβικών μέτρων και κράτησε τη διώρυγα κλειστή για 2 χρόνια.

Επίσης, μεγάλη διακοπή της λειτουργίας της Διώρυγας έγινε το 1944 και οφείλεται σε ανατίναξη των πρανών που προκάλεσαν οι Γερμανοί φεύγοντας. Κατέπεσε τότε όγκος 60.000 κυβικών μέτρων χωμάτων, οι δε εργασίες εκφράξεως κράτησαν 5 χρόνια ( 1944-1949 ).

Ας σημειωθεί ότι πριν την ανατίναξη οι Γερμανοί έριξαν στην Διώρυγα σημαντικό αριθμό σιδηροδρομικών οχημάτων, για να δισχεράνουν το έργο της έκφραξης, η οποία, όπως προαναφέρθηκε, διήρκησε 5 χρόνια.

Επίσης, σήμερα στη Διώρυγα λειτουργούν δύο βυθιζόμενες γέφυρες.Η μία στην Ποσειδωνία και η άλλη στην Ισθμία, για την εξυπηρέτηση της επικοινωνίας ανάμεσα στη Στερεά και την Πελοπόννησο. Κάθε χρόνο τα νερά του Ισθμού διασχίζουν περίπου 15.000 πλοία, 50 τουλάχιστον εθνικοτήτων.