Επικοινωνία

ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Διοίκηση

Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου (Α.Ε.ΔΙ.Κ) Ακαδημίας 16, Τ.Κ. 106 71, Αθήνα

210 3632185-6

info@aedik.gr

210 3609082

ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΣΘΜΙΑΣ

Διοικητικές υπηρεσίες

Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου (Α.Ε.ΔΙ.Κ) Ίσθμια Κορινθίας, Τ.Κ. 20100

27410 30880

corinth_canal@aedik.gr

27410 30884

Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών

Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου (Α.Ε.ΔΙ.Κ) Ίσθμια Κορινθίας, Τ.Κ. 20100

(24ώρες): 27410 30886 & 27410 30880

(24ώρες): csd@aedik.gr customercare@aedik.gr

(24ώρες): 27410 30887

Τμήμα marketing & πωλήσεων

Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου (Α.Ε.ΔΙ.Κ) Ίσθμια Κορινθίας, Τ.Κ. 20100

27410 30880

sales@aedik.gr

27410 30884

Λογιστήριο

Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου (Α.Ε.ΔΙ.Κ) Ίσθμια Κορινθίας, Τ.Κ. 20100

27410 30880

account@aedik.gr

27410 30884

Τμήμα Ελέγχου Κίνησης

Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου (Α.Ε.ΔΙ.Κ) Ίσθμια Κορινθίας, Τ.Κ. 20100

27410 30886 & 27410 30880

Πύργος Ελέγχου (24ώρες): controltower@aedik.gr

VHF καναλι 11