Εικονική περιήγηση

Μπορείτε να προηγηθείτε κατά 360 μοίρες στο video πατώντας και μετακινώντας το ποντίκι σας κατά την αναπαραγωγή.