Μέθοδοι πληρωμής

α. Η πληρωμή κατά κύριο λόγο πραγματοποιείται είτε τοις μετρητοίς είτε μέσω πιστωτικής κάρτας κατά τη διέλευση του Πλοίου (Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών – Ίσθμια).

Νομίσματα (τοίς μετρητοίς):

Ευρώ, Δολάριο ΗΠΑ, Λίρα Αγγλίας, Ελβ. Φράγκο

β. Επιπλέον, η πληρωμή των τελών μπορεί να γίνει μέσω τραπεζικού εμβάσματος προ της εν λόγω διέλευσης – το αντίγραφο του αποδεικτικού (swift message) θα πρέπει να αποστέλλεται μέσω fax ή e-mail (κοινοποίηση στον εταιρικό λογαριασμό e-mail) για επιβεβαίωση της πληρωμής.

γ. Η πληρωμή των τελών μπορεί να γίνει με τη χρήση POS.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών για περισσότερες πληροφορίες και τα στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών ( Επικοινωνία ).