Επιπλέον χρεώσεις

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ

1. Σε όλες τις κατηγορίες 30% αν πρόκειται για ακυβέρνητο πλοίο.

2.
Σε όλες τις κατηγορίες 20% για πλοία με κλίση άνω των 3 μοιρών.