Γενικές πληροφορίες

Η Διώρυγα λειτουργεί 24 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα εκτός από κάθε Τρίτη από 06:00 έως 18:00 όταν εκτελούνται εργασίες συνήθους συντήρησης.

• Η ρυμούλκηση είναι υποχρεωτική για πλοία 800 και άνω κόρων καθαρής χωρητικότητας, για πλοία που μεταφέρουν εκρηκτικά, εύφλεκτα και εν γένει επικίνδυνα φορτία, ακόμα και για τα κενά δεξαμενόπλοια πετρελαιοειδών.
 
• Η πλοήγηση δια μέσου της Διώρυγας είναι υποχρεωτική για όλα τα ρυμουλκούμενα πλοία, πως και για όλα τα πλοία άνω των 100 κόρων καθαρής χωρητικότητας κατά τις νυχτερινές ώρες.
 
• Η Διώρυγα Κορίνθου είναι ένας διεθνής κόμβος θαλάσσιων συγκοινωνιών που εξυπηρετεί πλοία όλων των εθνικοτήτων. Αποτελεί τη συντομότερη και ασφαλέστερη θαλάσσια οδό για πλοία ερχόμενα από λιμάνια του Ιονίου πελάγους, της Αδριατικής, της Νότιας Ιταλίας, αλλά και τα πλοία που περνούν από τον πορθμό της Μεσσήνης με κατεύθυνση λιμάνια της Ανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης θάλασσας και αντίστροφα.
 
• Συγκριτικός πίνακας αποστάσεων μεταξύ των θαλασσίων οδών μέσω της Διώρυγας και του περίπλου της Πελοποννήσου ( αποστάσεις σε ναυτικά μίλια):

Δρομολόγια Μέσω της Διώρυγας Περίπλους Πελοποννήσου Διαφορά σε ναυτικά μίλια
Από τον Πορθμό Μεσσήνης προς Πειραιά 403 477 74
Από Βενετία προς Πειραιά 721 851 130
Από Μπρίντιζι προς Πειραιά  333 464 131
Από Κέρκυρα προς Πειραιά 237 370 133
Από Πάτρα προς Πειραιά 100 295 195
Από Τσεσμέ προς Μπρίντιζι 530 630 100
Από Βενετία προς Σούνιο 745 837 92
Από Μπρίντιζι προς Σούνιο 358 450 92
Από Κέρκυρα προς Σούνιο 262 355 93

• Η Διώρυγα είναι επενδεδυμένη με λιθοδομή κατά το μεγαλύτερο μήκος της από το βυθό έως και δύο μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας.
 
• Σε ορισμένα σημεία η Διώρυγα διευρύνεται εξαιτίας καταπτώσεων, οι οποίες έχουν προκληθεί από σεισμούς, πολεμικά γεγονότα κατά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, καθώς και από διάβρωση εδάφους.
 
• Οι άνεμοι που επικρατούν στη Διώρυγα είναι κυρίως βορειοδυτικοί και ακολουθούν οι ανατολικοί και οι νότιοι. Ενίοτε πνέουν και βόρειοι άνεμοι υψηλής μεταβαλλόμενης έντασης, οι οποίοι απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή για την είσοδο και την έξοδο των πλοίων στη πλευρά της Ποσειδωνίας.
 
• Τα θαλάσσια ρεύματα στη Διώρυγα συνήθως αλλάζουν κατεύθυνση ανά έξι ώρες.

• Η συνήθης ταχύτητα των ρευμάτων ανέρχεται στους δυόμισι (2½ ) κόμβους και σπάνια υπερβαίνει τους τρεις (3) κόμβους.
 
• Κατά την αλλαγή της κατεύθυνσης των ρευμάτων είναι αισθητή η στάση του νερού ενώ η ταχύτητα του κατά την αντίθετη φορά αυξάνεται βαθμιαία.
 
• Εξωτερικοί παράγοντες, όπως παλιρροϊκά φαινόμενα και άνεμοι οι οποίοι πνέουν προς σταθερή κατεύθυνση για μέρες μπορούν να επηρεάσουν την περίοδο εναλλαγής των ρευμάτων.
 
• Η διαφορά μεταξύ ανώτατης στάθμης και κατώτατης ρηχείας της θάλασσας στη Διώρυγα φθάνει τα εξήντα (60) εκατοστά.
 
• Η Διώρυγα φωτίζεται την νύχτα από ηλεκτρικούς λαμπτήρες (ατμών νατρίου) στο χρώμα του ήλεκτρου, οι οποίοι είναι τοποθετημένοι ο ένας απέναντι στον άλλο με απόσταση μεταξύ τους (εκατό) 100 μέτρα. Ο σκοπός της λειτουργίας των λαμπτήρων αυτών είναι ο φωτισμός των πρανών της Διώρυγας. Υπάρχει επίσης εφεδρικό δίκτυο φωτισμού με κοινούς λαμπτήρες τοποθετημένους στην ίδια διάταξη όπως οι λαμπτήρες νατρίου.
 
• Οι είσοδοι της Διώρυγας φωτίζονται από σταθερά ηλεκτρικά φανάρια λιμένος, εντάσεως 32 κηρίων, πράσινου δεξιά και κόκκινου αριστερά – σε αυτούς που εισέρχονται..
 
• Τα πλοία που πλέουν προς τη Διώρυγα κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα μεν ερχόμενα από την πλευρά του Κορινθιακού κόλπου καθοδηγούνται από τον λευκό φάρο Μελαγκαβίου (εντάσεως 20 μιλίων), τα δε ερχόμενα από τον Σαρωνικό κόλπο από τον κόκκινο φάρο Σουσακίου (εντάσεως 18 μιλίων). Το σύστημα φάρων του Κορινθιακού και Σαρωνικού κόλπου εξασφαλίζει τον ασφαλή πλου των πλοίων κατά τη νύχτα.
 
• Έχουν τοποθετηθεί πέντε κάμερες κατά μήκος της Διώρυγας και στην είσοδο της Ποσειδωνίας για τον έλεγχο της ναυσιπλοΐας και την ασφαλή διέλευση των σκαφών.