Βυθισμένη Γέφυρα Ισθμίας

Εργασίες εξάρμοσης της Γέφυρας Ισθμίας για αποκατάσταση και επισκευή.